UPPHOVSRÄTTEN

Man blir automatiskt upphovsman till verket om man till exempel skriver en text, tar en bild eller skapar ett konstverk. Detta innebär att ingen får använda, ändra eller sprida ditt verk utan ditt tillstånd. Den ekonomiska rätten går att avtala bort och ändra. Den ideella rätten behåller alltid upphovsmannen. Det innebär att upphovsmannen alltid har rätt att bli namngiven när verket blir tillgängligt för allmänheten, de ska också ”respekterad och det är upphovsmannen som avgör om ändringar får göras.

Vi kommer använda oss utav egna bilder som vi själva tagit och verk vi själva är upphovsman till. All material och fakta som finns på denna hemsida kommer ifrån läroböcker och lärare om inte annat står. Skulle någon bild eller text vara tagen från andra upphovsmän så kommer det självklart finnas en hänvisning till upphovsmannen och vi kommer inte använda oss utav någon bild som vi inte har tillåtelse till att använda.

Källkritik

Källor kommer vi vara riktigt ordentliga med att kolla. Vi kommer jämföra sidor med varandra och försöka hålla oss till de sidor som man med säkerhet kan veta förmedlar riktig information.