Du kanske planerar på att flytta ihop med din kompis eller partner och då finns det en del viktiga saker att tänka på. När man blir sambos kanske man köper en ny lägenhet eller möbler och här är det viktigt att tänka på hur man spenderar sina pengar eftersom skulle det hända att man någon dag flyttar isär så sker det en bodelning där man delar på det gemensamma boendet och bohaget. För att inte förlora massa pengar vid eventuell bodelning så är det viktigt att båda parterna vet vad som ingår i den gemensamma samboegendomen.

Till samboegendomen ingår de saker ni köpt för gemensamt bruk. Skulle ni t.ex. ha köpt en ny tv så spelar det ingen roll om den ena sambon betalat hela saken, köptes den för gemensamt bruk så är det samboegendom vilket innebär att värdet av saken ska delas lika mellan båda parterna vid eventuell bodelning.

Det är därför viktigt att man antingen delar upp kostnaderna för bohag och boende eller att man skriver ett samboavtal. Genom ett samboavtal kan man avtala att en del saker inte ska ingå i bodelningen. Har man t.ex. köpt en dyr TV så kan man genom ett samboavtal avtala bort den andra sambons rätt till hälften av Tv:ns värde, man får då själv behålla TV vid eventuell bodelning.

Hur gör du ett samboavtal?

Först skriver du ort och datum,  rubriken ska vara samboavtal. Sedan skriver du ”Här med avtalar vi, (Ditt namn och personnummer) och (Din sambos namn och personnummer) och sedan får ni avtala om att bodelningen inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning. Till sist ska det innehålla underskrift av båda parter.

 

Samboavtalet behöver inte vara bevittnat och kan inte heller regisserats.

 

Umeå 18/02 2017

 

Samboavtal

Här med avtalar vi, Ellen Wittikko  (980803-0000) och Felicia Molander (990820-0000), att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska vara tillämpliga på vårt samboförhållande.

 

Ellen Wittikko                                       Felicia Molander