En olycksfallsförsäkring är en försäkring som kan hjälpa dig att få ersättning vid eventuellt olycksfall. Det kan hända att du på grund av olycksfallet blir sjukskriven eller behöver hjälp och för att inte förlora massa pengar kan det vara bra med en olycksfallsförsäkring. En försäkring ger ingen ersättning för skada som hänt innan du tecknade försäkringen men det kan vara smart att ha en olycksfallsförsäkring om det skulle bli så att skadan blir bestående.

Det finns olika slags olycksfallsförsäkringar, t.ex. trygg hansa och länsförsäkringar. På grund av att det finns olika så är det viktigt att kolla sig runt och jämföra vilket som du anser passar dig bäst.

Vad kan en olycksfallsförsäkring hjälpa mig med?

Olika försäkringar erbjuder olika saker men ersättning kan finnas för:

  • En bestående fysisk eller psykisk skada
  • En bestående arbetsoförmåga
  • Engångsbelopp vid t.ex. benbrott
  • Kostnader i samband med vård
  • Ersättning för ärr, sveda och värk
  • Ersättning för dödsfall på grund av olycksfallet

 

Källor:

http://www.konsumenternas.se/forsakring/olika-forsakringar/om-olycksfallsforsakringar