Skulle du vara medlem i ett fackförbud eller i en organisation så kan du få bättre villkor med ett medlemslån. Detta beror på att organisationen eller fackförbundet förhandlat med en långivare om olika förmånliga lånevillkor som de sedan kan erbjuda till sina medlemmar. Många gånger handlar det om mindre belopp men det kan också handla om ett bolån. Ett medlems lån fungerar som andra lån, du amorterar skulden efterhand och betalar även ränta.

För att veta om du har tillgång till något medlemslån så behöver du ta reda på om någon av de organisationer du är medlem i har något avtal med en långivare.