Konsumenttjänstlagen påminner mycket om konsumentköplagen förutom att här handlar det om tjänster. Lagen gäller vid arbete på lösa saker, fast egendom och t.ex. vid takläggning. Konsumenttjänstlagen kräver att näringsidkaren (säljaren) tar tillvara på konsumentens intressen och samråder med konsumenten om det skulle behövas. Näringsidkaren har även skyldighet att avråda dig som konsument om det skulle visa sig att tjänsten inte skulle göra någon rimlig nytta.

Även här kan säljaren göra sig skyldig till dröjsmål och fel på varan. När det sker kan du som konsument hålla inne din betalning, kräva reparering och skulle inte felet gå att åtgärda så kan prisavdrag bli aktuellt. Man kan även häva tjänsten om felet skulle vara stor betydelse till kunden.

Samma sak gäller här som vid konsumentköplagen. Reklamation inom 2 månader anses som rimlig tid men efter tre år är reklamation i princip inte möjligt. Ett undantag är om det skulle finnas en garanti som gäller längre än tre år och vid arbete på mark eller byggnader så kan reklamationen ske så pass sent som inom 10 år.

Du kan även avbeställa en tjänst men så har näringsidkaren rätt till ersättning för det arbete som den redan hunnit göra.

 

Källa:

Lärobok, LEX privatjuridik