Denna lag reglerar förhållandena vid köp på kredit, alltså när konsumenten betalar vid ett senare tillfälle. Vid kreditköp måste den effektiva räntan nämnas och även eventuella uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter och enligt principen att avtal ska hållas så får inte säljaren den räntesats som avtalats. Vid kreditköp måste även kreditgivaren alltid göra en kreditprövning av konsumenten.

Källa:

Lärobok, LEX privatjuridik