Konsumentköplagen är den lag som reglerar förhållandet mellan ett företag och en privatperson. Konsumenträttsliga regler är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att dessa regler inte kan avtalas bort.

Inom konsumentköplagen står det t.ex. att är det säljaren som står för transporten så är det också säljaren som ansvarar för varan fram tills det att varan är avlämnad och avlämnad anses varan vara när den blivit överlämnad till kunden. Detta innebär alltså att skulle varan vara skadad vid överlämnandet så ska säljaren ansvara för det.

Säljaren kan göra sig ansvarig till två slags avtalsbrott, dröjsmål och fel i varan. Dröjsmål innebär att varan inte levereras vid den tidpunkt som avtalats och här har du en del rättigheter som du kan använda dig utav. Först och främst kan du hålla inne betalningen tills det att du får varan och sen har du även rätt att kräva att säljaren fullgör köpet vilket innebär att säljaren måste leverera varan. Du kan även ta till hävning vilket innebär att avtalsförhållandet upplöses och säljaren tvingas betala tillbaka de pengar du betalat.

Skulle varan vara felaktig, vilket den är om den inte stämmer överens med vad som sägs i avtalet eller vad du har kunnat förutsätta, så kan du kräva omleverans eller reparering av varan. När inget utav dessa två passar så kan du antingen kräva prisavdrag eller hävning men då krävs det att felet är betydelsefullt för dig som konsument.  Inom 6 månader ska det antas att felet funnits från början men har det gått längre behöver man ofta bevisa att felet funnits från början.

Vid reklamation anses 2 månader som en rimlig tid och vid reklamation efter 3 år krävs det ofta att både säljare och konsument kommit överens om det.

 

Källa:

Lärobok, LEX privatjuridik