Hemförsäkring:

Har du en hemförsäkring så skyddar den ditt hem och dina saker. Äger du din bostad bör du komplettera hemförsäkringen med en bostadsförsäkring eller en villaförsäkring. En hemförsäkring är något du verkligen bör ha, har du inte de kan du bli skuldsatt väldigt länge eftersom det blir du som betalar för allt som blivit skadat vid exempelvis en brand i ditt hus.

Detta täcker en hemförsäkring :

  • Reseskydd
  • Egendomsskydd
  • Överfallsskydd
  • Ansvarsskydd och rättsskydd

Reseskydd ger dig skydd om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du reser. Skyddet räcker i 45 dagar.

Egendomsskydd ger dig ersättning  vid stöld eller om det brinner i den bostad och dina saker förstörs.  Vissa bolag har utökat sina skyddsområden vid så kallad öppen stöld asså om en vårdpersonal har tillgång till din hemnyckel.

Överfallsskydd ger dig ersättning om du blir utsatt för en misshandel eller liknade brott.

Ansvarsskydd gäller om du blir skadeståndsskyldig och ett rättsskydd ger dig en möjlighet att få ersättning eventuella rättegångskostnader vid en tvist.

Viktigt att tänka på är att vid ett olycksfall är att du får ingen ersättning om du har hemförsäkring.  Men det finns undantag som till exempel akuta skador eller om du blivit sjuk under en resa.  För att få ersättning vid en skada som orsakats vid en olycka är du tvungen att teckna en särskild olycksfallsförsäkring.

Ettårsavtal

När du ingår en hemförsäkring så ingår du ett avtal som räcker ett år.  Du kan alltså inte säga upp försäkringen om du får ett billigare erbjudande. Men det som är bra med att det endast är ett år är att du kan byta försäkring vid huvudförfallodagen. Men säger du inte upp försäkringen vid huvudförfallodagen förlängs den automatiskt ett år till.

Vi har några tips som du kan tänka på angående hemförsäkring.

  • Hemförsäkringen gäller endast för dem som bor på den adressen, för en inneboende gäller det bara ibland.
  • En hemförsäkring innehåller ett försäkringsskydd som är grundläggande för alla.
  • Avtalet för hemförsäkring gäller endast ett år med du kan byta vid huvudförfallodagen.
  • Är det något du inte förstår är det viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget och läser villkoren noga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns både privata och allmänna försäkringar. Privata försäkringar är frivilliga och sköts av ett försäkringsbolag. Allmänna försäkringar är till exempel föräldrapenning och sjukpenning, det kallas även för socialförsäkringar. Dem sköts också av försäkringskassan.