Distans- och hemförsäljningslagen tar hand om distansavtal, som t.ex. köp via internet och telefon. Säljaren är skyldig att informera om den särskilda ångerrätten. Ångerrätten innebär att konsumenten kan ångra köpet utan att behöva ange någon anledning, konsumenten ska då sända tillbaka varan och säljaren ska betala tillbaka pengarna inom 30 dagar från det att konsumenten meddelat att han ville använda sin ångerrätt. Ångerrätten gäller inom 14 dagar räknat från den dag konsumenten tog emot varan. Skulle inte säljaren informera om ångerrätten så gäller den i ett år.

Källa:

Lärobok, LEX privatjuridik