pengarcoachen

Enkla tips för en bra ekonomi

Kategori: Juridiska rättigheter

Konsumentkreditlagen

Denna lag reglerar förhållandena vid köp på kredit, alltså när konsumenten betalar vid ett senare tillfälle. Vid kreditköp måste den effektiva räntan nämnas och även eventuella uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter och enligt principen att avtal ska hållas så får inte säljaren den räntesats som avtalats. Vid kreditköp måste även kreditgivaren alltid göra en kreditprövning av konsumenten.

Källa:

Lärobok, LEX privatjuridik

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen påminner mycket om konsumentköplagen förutom att här handlar det om tjänster. Lagen gäller vid arbete på lösa saker, fast egendom och t.ex. vid takläggning. Konsumenttjänstlagen kräver att näringsidkaren (säljaren) tar tillvara på konsumentens intressen och samråder med konsumenten om det skulle behövas. Näringsidkaren har även skyldighet att avråda dig som konsument om det skulle visa sig att tjänsten inte skulle göra någon rimlig nytta.

Även här kan säljaren göra sig skyldig till dröjsmål och fel på varan. När det sker kan du som konsument hålla inne din betalning, kräva reparering och skulle inte felet gå att åtgärda så kan prisavdrag bli aktuellt. Man kan även häva tjänsten om felet skulle vara stor betydelse till kunden.

Samma sak gäller här som vid konsumentköplagen. Reklamation inom 2 månader anses som rimlig tid men efter tre år är reklamation i princip inte möjligt. Ett undantag är om det skulle finnas en garanti som gäller längre än tre år och vid arbete på mark eller byggnader så kan reklamationen ske så pass sent som inom 10 år.

Du kan även avbeställa en tjänst men så har näringsidkaren rätt till ersättning för det arbete som den redan hunnit göra.

 

Källa:

Lärobok, LEX privatjuridik

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen tar hand om distansavtal, som t.ex. köp via internet och telefon. Säljaren är skyldig att informera om den särskilda ångerrätten. Ångerrätten innebär att konsumenten kan ångra köpet utan att behöva ange någon anledning, konsumenten ska då sända tillbaka varan och säljaren ska betala tillbaka pengarna inom 30 dagar från det att konsumenten meddelat att han ville använda sin ångerrätt. Ångerrätten gäller inom 14 dagar räknat från den dag konsumenten tog emot varan. Skulle inte säljaren informera om ångerrätten så gäller den i ett år.

Källa:

Lärobok, LEX privatjuridik

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är den lag som reglerar förhållandet mellan ett företag och en privatperson. Konsumenträttsliga regler är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att dessa regler inte kan avtalas bort.

Inom konsumentköplagen står det t.ex. att är det säljaren som står för transporten så är det också säljaren som ansvarar för varan fram tills det att varan är avlämnad och avlämnad anses varan vara när den blivit överlämnad till kunden. Detta innebär alltså att skulle varan vara skadad vid överlämnandet så ska säljaren ansvara för det.

Säljaren kan göra sig ansvarig till två slags avtalsbrott, dröjsmål och fel i varan. Dröjsmål innebär att varan inte levereras vid den tidpunkt som avtalats och här har du en del rättigheter som du kan använda dig utav. Först och främst kan du hålla inne betalningen tills det att du får varan och sen har du även rätt att kräva att säljaren fullgör köpet vilket innebär att säljaren måste leverera varan. Du kan även ta till hävning vilket innebär att avtalsförhållandet upplöses och säljaren tvingas betala tillbaka de pengar du betalat.

Skulle varan vara felaktig, vilket den är om den inte stämmer överens med vad som sägs i avtalet eller vad du har kunnat förutsätta, så kan du kräva omleverans eller reparering av varan. När inget utav dessa två passar så kan du antingen kräva prisavdrag eller hävning men då krävs det att felet är betydelsefullt för dig som konsument.  Inom 6 månader ska det antas att felet funnits från början men har det gått längre behöver man ofta bevisa att felet funnits från början.

Vid reklamation anses 2 månader som en rimlig tid och vid reklamation efter 3 år krävs det ofta att både säljare och konsument kommit överens om det.

 

Källa:

Lärobok, LEX privatjuridik

 

Obestånd

Obestånd är när man hamnar i den sits så att man inte kan betala tillbaka sina skulder i rätt tid och att tillståndet inte bara är tillfälligt. Obestånd, eller involvens som det även kan kallas, kan drabba både ett företag och privatperson. För att inte ett företag eller privatperson ska hamna i konkurs eller ackord behöver den kunna bevisa att det endast är tillfälligt.

Exempel på just vanliga ungdoms skulder är:

  • böter och skadestånd
  • mobil och internet
  • Tv – avgifter
  • CSN
  • bilägande

Vad händer om man hamnar i obestånd?

Sköter man inte sina betalningar kan det ske att man får en betalningsanmärkning som kommer påverka dig i 3 år. Det är kreditupplysningsförlagen som sätter en betalningsanmärkning och skulle detta drabba dig så blir det svårare för dig att bland annat teckna abonnemang, ta lån och hyra lägenheter.

Kronofogden kan också göra en utmätning om det skulle vara så att du inte kan betala dina skulder. Det finns en utmätning som innebär att de tar saker som kan ersätta dina skulder men det finns också löneutmätning som innebär att de tar en del utav din lön och du tvingas leva på existensminimum.

Hur ska man göra om man inte kan betala?

Först och främst bör du ta kontakt med din fordringsägare, det vill säga den du är skyldig pengar. Genom att kontakta den du är skyldig så kanske ni kan komma fram till en lösning. Skulle inte det fungera så kan man kontakta antingen kronofogden eller konsumentrådgivningen som då kan hjälpa dig att lägga upp en avbetalningsplan och även hjälp med budgeten framöver.

 

Konsumenträtt

Samboavtal

Du kanske planerar på att flytta ihop med din kompis eller partner och då finns det en del viktiga saker att tänka på. När man blir sambos kanske man köper en ny lägenhet eller möbler och här är det viktigt att tänka på hur man spenderar sina pengar eftersom skulle det hända att man någon dag flyttar isär så sker det en bodelning där man delar på det gemensamma boendet och bohaget. För att inte förlora massa pengar vid eventuell bodelning så är det viktigt att båda parterna vet vad som ingår i den gemensamma samboegendomen.

Fortsätt läsa

© 2017 pengarcoachen

Tema av Anders NorenUpp ↑