En buffert är sparade pengar som väntar på en oförutsedd kostnad som man då kan betala utan problem. En säker buffertsparande ska ungefär vara på två månadslöner. Det är enklare att ha en stabil ekonomi om man har ett buffertsparande om det kommer utgifter från ingenstans som man inte är beredd på som t.ex att man är med i en trafikolycka och bilen går sönder och man har ett jobb som man måste ha bilen till osv.